Protegit: Sinopsi de la sèrie i del llargmetratge

El contingut està protegit amb contrasenya. Per veure’l, introduïu la contrasenya a continuació:

Creative Commons License
Except where otherwise noted, fets.d.engrunes by Virna Esteva Pijoan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.